Prezentujemy Państwu pełen skład Rady Nadzorczej WGRO S.A., na kadencję 2021-2026.

Fundację Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej reprezentować będzie Pan Owidiusz Krymarys – z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Bartosz Pelczarski – z ramienia Miasta Poznań oraz Pan Piotr Jurkiewicz.

Przedstawicielami Wielkopolskiego Związku Ogrodniczego będą: Pan Bogdan Biadała oraz Pan Witold Piotrowski.

Ministerstwo Aktywów Państwowych, reprezentujące Skarb Państwa, desygnowało z kolei na swojego przedstawiciela Pana Przemysława Smulskiego.

Pondto w tym tygodniu odbyły się spotkania grup Akcjonariuszy, którzy wybrali swoich przedstawicieli Rady Nadzorczej na kadencję 2021-2026. I tak, w poniedziałek 12 lipca, Akcjonariusze, będący producentami warzyw i owoców (seria C i G) wybrali spośród kandydatów Pana Izydora Prządaka. Tego samego dnia wyboru dokonali również handlowcy warzyw, owoców i art. spożywczych (serie: C, G), oraz Akcjonariusze serii , I, J, L, M, których reprezentować będzie Pani Anna Lisowska.

We wtorek 13 lipca, Akcjonariusze będący producentami i handlowcami kwiatów żywych, sztucznych i dodatków florystycznych, postanowili, że z Ich ramienia w Radzie Nadzorczej pozostanie Pan Marek Jokiel.

Ostatniego dnia, w środę 14 lipca odbyło się spotkanie Akcjonariuszy serii D, którzy na swojego reprezentanta wybrali Pana Sławomira Bilińskiego. Na uwagę zasługuje z pewnością rekordowa, jak dotąd, liczba oddanych głosów, która jest potwierdzeniem aktywności Akcjonariuszy.

Dziękujemy wszystkim Kandydatom oraz Akcjonariuszom za zaangażowanie i poświęcony czas.

Tymczasem przed nami pierwsze spotkanie Rady Nadzorczej w nowym składzie, a zatem nowe wyzwanie do rozwoju naszego rynku – nowoczesnego, przyjaznego miejsca handlu.