Regulamin udostępniania miejsc handlowych zlokalizowanych na placu handlowym – platforma komunikacyjna (PH-PK) oraz placu handlowym – hala K-2 (PH-K2)

Regulamin użytkowania wózków składowanych w wózkarniach samoobsługowych WGRO S.A.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji przez Wielkopolską Gildię Rolno Ogrodniczą S.A.

Załącznik nr 2 Formularz reklamacji

Regulamin korzystania z Pomieszczenia prysznicowego

Regulamin Elektronicznego Systemu Parkingowego [ESP]

Regulamin Organizacyjno-Porządkowy