Polityka jakości

MISJA FIRMY

Istotą działania Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. z siedzibą w Poznaniu jest budowa zintegrowanego łańcucha dystrybucji produktów rolno-spożywczych i florystycznych dla stworzenia optymalnych warunków dla jego Uczestników przy zapewnieniu obowiązujących wymogów bezpieczeństwa w branży żywnościowej i florystycznej.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Misja Spółki realizowana jest poprzez:

Zarząd WGRO S.A.
Poznań, dnia 31 stycznia 2019 roku