Programy edukacyjne

 Program edukacyjny „Z kwiatami za pan brat”

Program skierowany jest bezpośrednio do uczniów szkół podstawowych, a pośrednio do rodziców i nauczycieli. Główne założenia programu to zapoznanie dzieci z kwiatami i roślinami ozdobnymi, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, nauka dobrych manier oraz pobudzenie obowiązku dbania o rośliny i ukazanie funkcji kwiatów związanej z wyrażaniem uczuć. Program obejmuje spotkania z dziećmi w szkołach, w ciągu całego roku szkolnego. Podczas każdego spotkania pokazujemy żywe okazy, opowiadamy o nich, a dzieci dostają kwiaty do domu. Dla uczniów biorących udział w programie, przygotowujemy konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Program „Z kwiatami za pan brat” prowadzimy już od 2003 roku w Poznaniu. Odwiedzamy także szkoły z podpoznańskich gmin.

Zgłoszenia szkół do programu prosimy kierować na adres e-mail: jbrylczak@wgrosa.pl

 

Program edukacyjny „Ja i moja rodzina jemy owoce i warzywa”

Program „Ja i moja rodzina jemy owoce i warzywa” prowadzimy od 2012 roku. Skierowany jest on bezpośrednio do uczniów szkół podstawowych, zlokalizowanych w miastach Wielkopolski. Głównym założeniem programu jest zapoznanie dzieci z tematem zdrowego żywienia i uświadomienie im znaczenia pochodzenia kupowanej żywności, zwłaszcza warzyw oraz owoców. Program realizowany jest poprzez spotkania z dziećmi w szkołach w trakcie roku szkolnego. Na każdym spotkaniu przedstawiamy edukacyjną prezentację multimedialną, zapoznajemy dzieci z mniej znanymi owocami egzotycznymi i częstujemy jabłkami z polskich sadów. Dla uczniów biorących udział w pokazie organizujemy konkursy plastyczne, angażujące sklepy, które należą do programu „Produkt z WGRO S.A.”.

Odwiedziliśmy już niemal każdą szkołę Podstawową w Poznaniu i wiele szkół w innych miastach Wielkopolski.

Zgłoszenia szkół zainteresowanych programem prosimy kierować na adres e-mail: mzmuda@wgrosa.pl