Dane rejestrowe

Spółka zarejestrowana jest w:
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000104717

Kapitał zakładowy: 20 435 500 zł
NIP: 782-00-06-169
REGON: P-004824471-9400000058-2-897-63005
BDO: 000032448

Skład Zarządu

Arkadiusz Węgielski – Prezes Zarządu
Katarzyna Rzepecka-Andrzejak – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Bogdan Biadała
Sławomir Biliński
Marek Jokiel
Anna Lisowska
Bartosz Pelczarski
Witold Piotrowski
Izydor Prządak
Przemysław Smulski