Karty wjazdowe

Wjazd na teren Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu odbywa się na podstawie
karty wjazdu, wydawanej na miejscu przez Dział Informatyczny WGRO S.A., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 15:00.
Karty wjazdu nie są wysyłane drogą pocztową.

Karty są wydawane: Akcjonariuszom, Najemcom i Podnajemcom oraz ich Pracownikom, a także Klientom WGRO S.A. zarówno branży florystycznej, jak i żywnościowej.

Rodzaje wydawanych kart:

Karta wjazdu Akcjonariusza
Karta wjazdu Akcjonariusza
JAK UZYSKAĆ KARTĘ
Karta wjazdu Najemcy / Podnajemcy / Pracownika (Najemcy / Podnajemcy)
Karta wjazdu Najemcy / Podnajemcy / Pracownika (Najemcy / Podnajemcy)
JAK UZYSKAĆ KARTĘ - NAJEMCA
Pobierz
JAK UZYSKAĆ KARTĘ - PRACOWNIK
Pobierz
Karta wjazdu Uczestnika programu "Produkt z WGRO S.A."
Karta wjazdu Uczestnika programu "Produkt z WGRO S.A."
JAK UZYSKAĆ KARTĘ
Pobierz
Karta wjazdu Uczestnika programu "Kochajmy kwiaty"
Karta wjazdu Uczestnika programu "Kochajmy kwiaty"
JAK UZYSKAĆ KARTĘ
Pobierz
Karta wjazdu Klienta WGRO S.A.
Karta wjazdu Klienta WGRO S.A.
JAK UZYSKAĆ KARTĘ
Pobierz
JAK UZYSKAĆ KARTĘ

W celu uzyskania karty wjazdowej zachęcamy do kontaktu.

Nr tel.: 61 8763 455

Nr tel.: 61 8763 456

Skontaktuj się z nami

JAK UZYSKAĆ KARTĘ - NAJEMCA
JAK UZYSKAĆ KARTĘ - PRACOWNIK
 1. Pobierz wniosek lub odbierz go w punkcie wyrabiania kart (budynek administracji WGRO S.A., parter).
 2. Uzupełnij wniosek (ważne- podpis na wniosku należy umieścić w punkcie wyrabiania kart w chwili składania wniosku).
 3. Złóż wniosek osobiście w punkcie wyrabiania kart (podczas wyrabiania karty wykonane zostanie zdjęcie Użytkownika, które następnie zostanie nadrukowane na kartę podczas jej personalizacji).
 4. Odbierz gotową kartę.
 1. Pobierz wniosek o wydanie karty wjazdowej dla Pracownika Najemcy/Podnajemcy oraz formularz ze zgodą Pracownika Najemcy/Podnajemcy na przetwarzanie danych osobowych lub odbierz je w punkcie wyrabiania kart (budynek administracji WGRO S.A., parter).
 2. Uzupełnij wniosek o wydanie karty wjazdowej dla Pracownika Najemcy/Podnajemcy oraz przekaż do uzupełnienia swojemu Pracownikowi formularz ze zgodą na przetwarzanie jego danych osobowych (ważne- podpis na wnioskach należy umieścić w punkcie wyrabiania kart w chwili składania wniosku).
 3. Udaj się wraz z Pracownikiem do punktu wyrabiania kart i złóż wnioski (podczas wyrabiania karty wykonane zostanie zdjęcie Pracownikowi, które następnie zostanie nadrukowane na kartę podczas jej personalizacji).
 4. Odbierz gotową kartę.
JAK UZYSKAĆ KARTĘ
 1. Pobierz wniosek lub odbierz go w punkcie wyrabiania kart (budynek administracji WGRO S.A., parter).
 2. Uzupełnij wniosek (ważne- podpis na wniosku należy umieścić w punkcie wyrabiania kart w chwili składania wniosku).
 3. Złóż wniosek osobiście w punkcie wyrabiania kart (pamiętaj o dowodzie osobistym, pieczątce firmy, wyciągu z CEIDG).
 4. Odbierz gotową kartę.
JAK UZYSKAĆ KARTĘ
 1. Pobierz wniosek lub odbierz go w punkcie wyrabiania kart (budynek administracji WGRO S.A., parter).
 2. Uzupełnij wniosek (ważne- podpis na wniosku należy umieścić w punkcie wyrabiania kart w chwili składania wniosku).
 3. Złóż wniosek osobiście w punkcie wyrabiania kart (pamiętaj o dowodzie osobistym, pieczątce firmy, wyciągu z CEIDG).
 4. Odbierz gotową kartę.
JAK UZYSKAĆ KARTĘ
 1. Pobierz wniosek lub odbierz go w punkcie wyrabiania kart (budynek administracji WGRO S.A., parter).
 2. Uzupełnij wniosek (ważne- podpis na wniosku należy umieścić w punkcie wyrabiania kart w chwili zdawania wniosku).
 3. Zdaj wniosek osobiście w punkcie wyrabiania kart (pamiętaj o dowodzie osobistym, pieczątce firmy, wyciągu z CEIDG).
 4. Odbierz gotową kartę.
W przypadku posiadania kupieckiej karty wjazdu, możliwe jest dokonanie wcześniejszego zakupu:

ABONAMENTU

umożliwiającego nieograniczoną ilość wjazdów dla danego okresu czasu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PAKIETU WJAZDÓW

umożliwiającego dokonanie określonej liczby wjazdów w dowolnym czasie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zakupu abonamentu/pakietu wjazdów można dokonać osobiście w kasie głównej WGRO S.A. lub przelewem na konto:

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu, ul. Franowo 1, 61-302 Poznań, PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1402 0032 9797

Tytuł przelewu odpowiednio:

 

POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY: abonament@wgrosa.pl

Faktura VAT zostanie odesłana drogą mailową.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kart wjazdu:

Ile kosztuje wyrobienie karty wjazdu?

Wyrobienie pierwszej karty wjazdu jest bezpłatne. Wyrobienie drugiej karty wjazdu jest odpłatne i wynosi 20,00 zł.

Komu wydawana jest karta wjazdu?

Karta wjazdu wydawana jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, fundacjom, instytucjom.

Jakie dokumenty muszę mieć ze sobą, aby wyrobić kartę wjazdu?

Wyrabiając kartę wjazdu, konieczne jest okazanie dowodu tożsamości oraz wyciągu z CEIDG w przypadku Klientów WGRO S.A., nienależących do programów lojalnościowych “Produkt z WGRO S.A.” oraz “Kochajmy kwiaty”.

Ile trwa wyrobienie karty wjazdu?

Karta wjazdu wyrabiana jest na miejscu w dniu przyjęcia zgłoszenia. Wyjątek stanowią sytuacje, uniemożliwiające potwierdzenie uprawnienia do wjazdu, wymagające podjęcia dodatkowych czynności.

Komu dedykowana jest karta wjazdu WGRO S.A.?

Karta ta dedykowana jest Klientom, którzy nie należą do żadnego z programów lojalnościowych: “Produkt z WGRO S.A.” oraz “Kochajmy kwiaty”.

Czy przy wyrobieniu karty wjazdu konieczna jest moja obecność?

Wydanie karty wjazdu wiąże się z osobistym odbiorem przez właściciela firmy lub upoważnioną osobę.

Zgubiłem kartę. Co powinienem zrobić?

Jeżeli karta wjazdu została zgubiona, konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu w Dziale Informatycznym WGRO S.A. Wówczas zagubiona karta wjazdu zostanie zablokowana, a w zamian za nią zostanie wydany duplikat. Koszt duplikatu to 20,00 zł.

Czy mogę posiadać więcej niż jedną kartę wjazdu?

Karta wjazdu wydawana jest w ilości 1 szt., z możliwością wyrobienia drugiej karty odpłatnie.

Czy z karty wjazdu może korzystać więcej niż jedna osoba?

Z karty wjazdu korzystać może uprawniony przedstawiciel podmiotu.

Jakie korzyści płyną z posiadania karty wjazdu.

Karta wjazdu upoważnia do zniżek za wjazd na teren WGRO S.A. Dodatkowo, Uczestnicy rynku posiadający kartę wjazdową, upoważnieni są do brania udziału w konkursach, akcjach organizowanych przez WGRO S.A. oraz ofert specjalnych.

Moja karta uległa uszkodzeniu. Czy mogę wyrobić duplikat?

Uszkodzoną kartę wjazdu można bezpłatnie zastąpić duplikatem, pod warunkiem oddania uszkodzonej karty do Działu Informatycznego WGRO S.A.

Jestem przedstawicielem handlowym. Czy mogę wyrobić kartę wjazdu?

Karta wjazdu dedykowana Przedstawicielom handlowym, wyrabiana jest w Dziale Informatycznym WGRO S.A., po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00 zł.