Zbiórka dla Ukrainy

🇺🇦Kontynuujemy zbiórkę pomocową dla Ukrainy🇺🇦

🔵Artykuły medyczne
Mamy możliwość bezpośredniego dotarcia z pomocą w obszar prowadzonych walk. W związku z tym przede wszystkim potrzebne są: materiały opatrunkowe, bandaże zwykłe, bandaże elastyczne, gaza, plastry na rany z jonami srebra, kompresy gazowe, opatrunki jałowe oraz inne materiały pierwszej pomocy. Transport tych rzeczy przewidywany jest z wtorku na środę. Osoby, które chcą podarować materiały medyczne prosimy przekazywać je bezpośrednio Kierownikom hal lub przynosić do Sali konferencyjnej w hali OW-2 w godzinach od 8:00 do 9:00 (od poniedziałku do soboty). W szczególnych przypadkach można kontaktować się pod numerem: 502 552 147.

🟡Artykuły pierwszej pomocy
Poza wyżej wspomnianymi materiałami medycznymi oczywiście w dalszym ciągu można przynosić wszelkiego rodzaju rzeczy, które do tej pory były zbierane. Jedynie wstrzymana jest zbiórka odzieży (wyjątek stanowią ubrania nowe). Te rzeczy również można przynosić do sali konferencyjnej w hali OW-2 w godzinach od 8:00 do 9:00 (od poniedziałku do soboty).Dodatkowo artykuły będą zbierane przez Kierowników hal 8 i 9 marca.

🔵Osoby zainteresowane np. pomocą w formie udzielenia lokalu mieszkalnego dla uchodźców wojennych proszone są o kontakt pod numerem: 502 552 147.