Rusza przetarg na budowę wiaty na terenie WGRO S.A.

Informacje na temat przetargu znajdują się w piśmie poniżej, a dokumentacja projektowa dostępna jest pod linkiem:

https://1drv.ms/u/s!AvzC_mWJMOYpaVA3li3ZBiJhyVE?e=GQUwIS

Hasło do otwarcia pliku: wgrosa2021

Zapraszamy do składania ofert.

 

AKTUALIZACJA:

Z uwagi na ograniczenia naszych partnerów biznesowych wynikające z okresu Świąt Bożego Narodzenia oraz częściowo z ograniczeń pandemicznych, reagując na wnioski informujemy, że prolongujemy termin składania ofert na generalne wykonawstwo obiektu budowlanego – wiaty, zlokalizowanej na terenie Wielkopolskiej Gildii Rolno – Ogrodniczej.
Oferty w wersji papierowej (w zamkniętej kopercie) należy złożyć w sekretariacie WGRO S.A. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.01.2022r. do godz. 12:00 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do WGRO S.A. do dnia 12.01.2022r.).