Wykup abonamentów na kwiecień 2020

17 marca 2020

Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego – koronawirus, wykup abonamentu na miesiąc kwiecień br. wyjątkowo zostaje przesunięty na dni od 30 marca do 3 kwietnia br. w godzinach 6.00 – 12.00 w Kasie Głównej WGRO S.A.
Zaleca się, aby skorzystać z możliwości zakupu abonamentów w formule płatności przelewem – w sposób opisany w  § 7 pkt 1 ppkt a i b „Regulaminu Udostępniania Miejsc Handlowych zlokalizowanych na Placu Handlowym – Platformie Komunikacyjnej (PH – PK)”,

Jednocześnie, informujemy,  że zgodnie z § 7 pkt. 1 ppkt. b i § 7 pkt. 6 ppkt. a ww. Regulaminu od dnia 1 kwietnia 2020 roku wznawia się funkcjonalność handlową miejsc handlowych Platforma Komunikacyjna – Plac handlowy w rzędach F, G i w rzędzie H.

Płatności przelewem należy dokonać na konto:

Wielkopolska Gildia Rolno – Ogrodnicza S.A. w Poznaniu, ul. Franowo 1, 60-302 Poznań,

PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1402 0032 9797

Treść przelewu winna uwzględniać następujące informacje: „Abonament, imię i nazwisko najemcy, miesiąc i rok abonamentu oraz oznaczenie miejsca abonamentowego”. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dostarczenia na placu handlowym przez Kierownika hali K2 lub Kierownika placu – Platforma Komunikacyjna lub innych ustaleń (indywidualnych), Abonament wraz z fakturą zostanie wysłany na adres Najemcy.

Po dokonaniu przelewu, jego potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: abonament@wgrosa.pl lub faksem na numer 61 8769-381 do godziny 12:00 dnia 3 kwietnia br. i potwierdzić telefonicznie uwzględnienie rezerwacji pod numerem telefonu:61 8763-406, -460 lub -464.

Płatność przelewem za abonament dotyczy tylko i wyłącznie kontynuacji abonamentowej, a w przypadku miejsc handlowych Platforma Komunikacyjna – Plac handlowy rząd F, G i H dokonanej „rezerwacji niehandlowej”.

Mając na uwadze przesunięcie terminu wykupu abonamentu na miesiąc kwiecień do 3 kwietnia,
dopiero od 4 kwietnia wszystkie nieakcyjne miejsca handlowe (K2-dół) i wszystkie miejsca handlowe Plac handlowy – Platforma Komunikacyjna bez wykupionego abonamentu trafiają do puli dostępnych miejsc dla wszystkich zainteresowanych.

Wjazd sprzedażowy na teren rynku hurtowego w dniach od 1 do 3 kwietnia, w przypadku braku „Abonamentu – kwiecień 2020” wymagał będzie okazania dowodu opłaty przelewowej.