Faktura VAT wyłącznie do paragonu z NIP

13 stycznia 2020

Przypominamy, że zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Uzyskanie faktury do paragonu będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy paragon dokumentujący sprzedaż będzie zawierać NIP nabywcy. Nabywca usługi, zainteresowany otrzymaniem faktury do paragonów zobowiązany jest do podawania numeru NIP, każdorazowo przed dokonaniem zakupu usługi. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy.