STOWARZYSZENIE INDYWIDUALNYCH AKCJONARIUSZY WSPIERAJĄCYCH WIELKOPOLSKĄ GILDIĘ ROLNO-OGORDNICZĄ S.A. W POZNANIU

STATUT
Stowarzyszenia indywidualnych akcjonariuszy wspierających Wielkopolską Gildię Rolno – Ogrodniczą S.A. w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Stowarzyszenia Indywidualnych A
kcjonariuszy Wspierających Wielkopolską Gildię Rolno – Ogrodniczą S.A. w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu