Spotkanie z Wiceministrem na WGRO S.A.

02 czerwca 2021

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju  Wsi – Panem Ryszardem Bartosikiem na WGRO S.A.

W dniu 28 maja 2021 r., w ramach posiedzenia Rady Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (Akcjonariusza WGRO S.A.), rynek hurtowy odwiedził Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – Pan Ryszard Bartosik.

Korzystając z okazji, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Prezes Zarządu WGRO S.A. odbyli spotkanie z Wiceministrem, podczas którego zostały omówione najbardziej nurtujące tematy związane z funkcjonowaniem rynku hurtowego, potrzebami wsparcia działalności gospodarczej producentów, rolników, ogrodników, handlowców branży żywnościowej i florystycznej oraz lokalnych sklepów osiedlowych i kwiaciarni.

Omówiono potrzebę wsparcia rozwoju infrastruktury rynków hurtowych. Tym bardziej, że do tej pory uregulowania prawne uniemożliwiały korzystanie ze środków pomocowych i to właśnie z powodu uczestnictwa w strukturze akcyjnej instytucji o charakterze państwowym i samorządowym.  Zawnioskowano również o analizę możliwości wsparcia w ramach programów lojalnościowych „Produkt z WGRO S.A.” oraz „Kochajmy kwiaty” promujących ofertę towarową polskiego producenta i ogrodnika.

 

W ramach konferencji prasowej, Redaktor Naczelny Biuletynu WGRO S.A. „Nasz Rynek” – Joanna Brylczak zadała dwa pytania.

Pierwsze – o możliwość wdrożenia wsparcia promocyjnego dla Uczestników rynków hurtowych branży żywnościowej i florystycznej, czyli dla rolników, producentów, ogrodników, lokalnych sklepów osiedlowych i kwiaciarni, będących reprezentantami polskich przedsiębiorców.

Pan Minister Bartosik wykazał zainteresowanie programami lojalnościowymi dla lokalnych osiedlowych sklepów i kwiaciarni współpracujących z Wielkopolską Gildią Rolno-Ogrodniczą S.A.

Wykazał chęć wyodrębnienia środków z Krajowego Planu Odbudowy dla takich właśnie programów, które służą nie rynkowi hurtowemu, ale producentom rolnym, ogrodnikom.

Drugie pytanie dotyczyło kwestii, czy regulacje prawne Krajowego Planu Odbudowy pozwolą rynkom hurtowym skorzystać z pomocy finansowej? Ponieważ dotychczasowe uregulowania uniemożliwiały korzystanie ze środków pomocowych, ze względu na uczestnictwo sektora państwowego i samorządowego w strukturze Akcjonariatu rynków.

W odpowiedzi, Pan Minister oświadczył, że z tego rodzaju wsparciem jest problem.

Natomiast, co do podziału środków z Krajowego Planu Odbudowy, będzie specjalna ustawa uchwalona w Parlamencie. Dzisiejsze spotkanie

na WGRO S.A. też będzie miało wpływ na decyzje związane z finansowaniem przedsięwzięć zawartych w pytaniu, z podziałem środków, sposobem
ich rozdysponowania.

Konkluzją ze spotkania jest konieczność dalszego uszczegółowienia obszarów stanowiących przedmiot zainteresowania Stron i współdziałanie w osiągnięciu maksymalnego efektu współpracy dla dobra Uczestników Rynku hurtowego.

 

na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Rady Nadzorczej WGRO S.A. – Bogdan Biadała, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Bartosik, Prezes WGRO S.A. – Arkadiusz Węgielski