Sposób wykupu abonamentu miejsc sezonowych (ST i SM) z opłatą rezerwacyjną niehandlową

10 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1 maja 2020 roku wznawia się funkcjonalność handlową miejsc handlowych rzędów sezonowych ST i SM przy zachowaniu formuły organizacyjnej jak w latach ubiegłych.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego przypominamy, że zakupu abonamentu można dokonać w formule dokonania płatności przelewem.

Płatności przelewem należy dokonać na konto:

Wielkopolska Gildia Rolno – Ogrodnicza S.A. w Poznaniu, ul. Franowo 1, 61-302 Poznań,

PKO BP S.A. 94 1020 4027 0000 1402 0032 9797

Treść przelewu winna uwzględniać następujące informacje: „Abonament, imię i nazwisko najemcy, miesiąc i rok abonamentu oraz oznaczenie miejsca abonamentowego”. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dostarczenia na placu handlowym przez Pracownika WGRO S.A. lub innych ustaleń (indywidualnych), Abonament wraz z fakturą zostanie wysłany na adres Najemcy.

Po dokonaniu przelewu, jego potwierdzenie należy przesłać na adres e-mail: abonament@wgrosa.pl

lub faksem na numer 61 8769-381 do godziny 12:00 dnia 27 kwietnia br. i potwierdzić telefonicznie uwzględnienie rezerwacji pod numerem telefonu: 61 8763-406, -460 lub -464.

Wjazd sprzedażowy na teren rynku hurtowego w dniach od 1 do 9 maja br., w przypadku braku „Abonamentu – maj 2020” wymagał będzie okazania dowodu opłaty przelewowej.