Regulamin Elektronicznego Systemu Parkingowego [ESP]

22 lipca 2022

Z dniem 1 sierpnia br. na terenie WGRO S.A. zostaje wprowadzony Elektroniczny System Parkingowy (ESP), w obszarze części parkingów,
które w godzinach handlowych, zostają przeznaczone wyłącznie dla Kupców branży florystycznej.
Przyporządkowanie pojazdu do Elektronicznego Systemu Parkingowego (ESP) oraz odbiór elektronicznego identyfikatora parkingowego WGRO S.A.
możliwe jest od poniedziałku do piątku w Dziale Informatycznym (parter budynku administracji WGRO S.A.) od godz. 6:00 do godz. 15:00.