POWIERZCHNIE WYSTAWIENNICZE W HALACH K-1 I K-3

POWIERZCHNIE WYSTAWIENNICZE w halach florystycznych stwarzają możliwość bezpośredniego zaprezentowania klientom
swojej oferty zaaranżowanej w dużej przestrzeni.

Zlokalizowane są w dwóch halach artykułów dekoracyjnych, dodatków florystycznych i kwiatów sztucznych. Jest ich w sumie 6, a każda z nich:

– zajmuje powierzchnię ok. 4,3 m2,

– jest zabudowana i doświetlona.

Lokalizacja POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZYCH przy trzech głównych wejściach do hal daje możliwość zaprezentowania
swojej oferty towarowej licznym klientom branży florystycznej.

Minimalny okres najmu powierzchni wystawienniczej wynosi 1 miesiąc kalendarzowy, a maksymalny 6 miesięcy kalendarzowych.

 

Zgłoszenia zamiaru zawarcia umowy należy dokonywać drogą e-mailową na adres: jbrylczak@wgrosa.pl

Najemca POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ ma możliwość najmu kolejnej powierzchni wystawienniczej w tym samym czasie:

1) jeżeli do 15 dnia miesiąca poprzedzającego planowany miesiąc najmu – dana powierzchnia wystawiennicza nie została wynajęta,

2) zgłosi zamiar zawarcia umowy,  od 16 dnia miesiąca poprzedzającego planowany termin najmu, drogą e-mailową na adres: jbrylczak@wgrosa.pl,

3) na okres nie krótszy niż 14 ciągłych dni w danym miesiącu kalendarzowym i nie dłuższy niż 1 miesiąc kalendarzowy.

Koszt najmu powierzchni wystawienniczych zależy od danego okresu i przedstawia się następująco:

Cennik najmu powierzchni wystawienniczych wraz z przewidzianymi rabatami określa Regulamin. W zależności od łącznego okresu najmu z umowy i poniesionego w tym okresie kosztu najmu przyznawany jest rabat.

Regulamin „NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZYCH W HALI K-1, K-3 ” znajdziesz TUTAJ

Masz pytania dotyczące “NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZYCH W HALACH K-1 I K3”? Odpowiedź znajdziesz poniżej!

Kto może wynająć POWIERZCHNIĘ WYSTAWIENNICZĄ?

Wszyscy Operatorzy branży florystycznej, mają możliwość wynajmu POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ”, zgodnie z Regulaminem.

Ile kosztuje najem POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ?

Cennik najmu POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZYCH podany jest w Regulaminie.

Czy można uzyskać rabaty przy najmie POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ?

W zależności od łącznego okresu najmu z umowy i poniesionego w tym okresie kosztu najmu przyznawany jest rabat.

Kiedy można zgłaszać chęć wynajmu?

Najwcześniej 3 miesiące przed planowanym terminem najmu, można przesłać drogą e-mailową zgłoszenie.

Co decyduje o kolejności zgłoszeń?

Decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń na e-maila podanego powyżej, wg czasu serwera mailowego WGRO S.A.