TYDZIEŃ Z …

Oferta reklamowa na Facebooku „Tydzień z…” to kolejna możliwość dla Operatorów branży florystycznej,
by dotrzeć ze swoją ofertą bezpośrednio do klienta.

Celem powyższej formy promocji jest profesjonalna prezentacja produktów sprzedawanych przez firmy handlujące na terenie WGRO S.A. w celu zainteresowania ofertą klientów. „TYDZIEŃ Z…” prezentuje każdorazowo produkty dobrane do tematu przewodniego danego tygodnia.

 

Prawo do prezentowania oferty swojego asortymentu mają wszystkie firmy handlujące na  terenie WGRO S.A. artykułami branży florystycznej, czyli zarówno kwiaty, zieleń cięta, rośliny doniczkowe i rabatowe, a także artykuły dekoracyjne, wyposażenia wnętrz i materiały florystyczne.

Prezentacja produktów jest całkowicie bezpłatna.

Umieszczając swoje produkty, stwarzasz sobie możliwość prezentacji swojego asortymentu w szybkim czasie,
wielu klientom – uczestnikom Facebooka WGRO S.A. – Grupa Florystyka.

Zaistnienie w „TYDZIEŃ Z…” to również zachęta do odwiedzenia Twojego boksu

i poznania szerszego asortymentu.

 

„TYDZIEŃ Z…” ukazuje się przynajmniej raz w miesiącu, przedstawiając oferty kolejnych Operatorów
od poniedziałku do czwartku – maksymalnie 3 Operatorów dziennie.

Każda oferta ważna jest od 3 do 7 dni.

Każdorazowo dociera do odbiorców na Facebooku WGRO S.A. – Grupa Florystyka, a także, po zalogowaniu, na stronie www.wgro.com.pl.

Kto jest odbiorcą „TYDZIEŃ Z…”?

Oferta „TYDZIEŃ Z…” skierowana jest do szeroko pojętej branży florystycznej (kwiaciarnie, pracownie florystyczne, centra ogrodnicze, domy pogrzebowe) i dekoratorskiej (sklepy z upominkami, pracownie dekoratorskie, hotele, restauracje).

W każdym wydaniu „TYDZIEŃ Z…” możesz zaprezentować jednorazowo 5 produktów bądź 5 grup produktów.

Gdy produkt stanowi grupa produktów o różnej wartości, na zdjęciu, obowiązkowo musi znaleźć się produkt najtańszy.

Słuchaj uważnie komunikatów nadawanych przez radiowęzeł, ponieważ tą drogą informujemy o kolejnej edycji „TYDZIEŃ Z…”.

Jesteś zainteresowany zgłoszeniem Twoich produktów do kolejnego wydania „TYDZIEŃ Z…”?

Skontaktuj się z nami telefonicznie:

lub wyślij uzupełniony formularz zgłoszeniowy w wiadomość e-mail na jeden z poniższych adresów:

Pobierz formularz zgłoszeniowy, klikając tutaj.

 Regulamin „TYDIEŃ Z… ” – PDF

Masz pytania dotyczące “TYDZIEŃ Z…”? Odpowiedź znajdziesz poniżej!

Kto może zgłaszać swoją ofertę do „TYDZIEŃ Z…”?

Wszyscy Operatorzy branży florystycznej mają możliwość zgłoszenia swoich produktów do “TYDZIEŃ Z…”, zgodnie z Regulaminem.

Czy udział w „TYDZIEŃ Z…” jest odpłatny?

Udział w ofercie „TYDZIEŃ Z…” nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Jaki jest warunek dopuszczenia zgłoszonych produktów do oferty „TYDZIEŃ Z…”?

Zgłoszona oferta powinna gwarantować zadeklarowaną cenę podczas całego czasu obowiązywania promocji. Zgłoszone produkty muszą być zgodne z obowiązującym tematem przewodnim tygodnia.

Ile maksymalnie produktów mogę zgłosić do „TYDZIEŃ Z…”?

Jeden Operator może zgłosić maksymalnie 5 produktów lub 5 grup produktów, zgodnie z Regulaminem.

Czy możliwa jest odmowa mojego zgłoszenia?

Mogą nie zostać przyjęte zgłoszenia produktów, które nie zawierają się w temacie przewodnim danej emisji „TYDZIEŃ Z…”. Ograniczeniem jest również liczba Operatorów. Powyższa forma promocji ukazuje się od poniedziałku do czwartku, każdego dnia oferować swoje produkty może maksymalnie 3 Operatorów.