Jak mówi stare przysłowie „Reklama dźwignią handlu”.

Skorzystaj z możliwości, jaką daje nasza oferta i docieraj codziennie do swoich klientów już od samego progu!

Dystrybucja materiałów reklamowych w kasach wjazdu WGRO S.A. to idealna opcja dla wszystkich, którzy cenią sobie skuteczność. Informacja z Twoją ofertą dociera bezpośrednio do rąk wjeżdżających klientów hurtowych, gdyż nasi pracownicy osobiście dystrybuują materiały reklamowe w momencie wpuszczania klienta na teren WGRO S.A.

Zainteresowany ofertą? Poniżej znajdziesz kilka kluczowych informacji.

Jakich materiałów reklamowych dotyczy oferta?

Twoje materiały reklamowe mogą mieć formę ulotki, broszury, katalogu. Mogą mieć one format maksymalny A4. Powinny zawierać Twoją ofertę, a ich treść musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

W jakim maksymalnym dziennym nakładzie dystrybuowane są materiały reklamowe?

Dziennie rozdajemy maksymalnie 500 sztuk materiałów reklamowych.

Kto przyjmuje zgłoszenia?

Aby dokonać zgłoszenia, skontaktuj się osobiście, mailowo lub telefonicznie z Działem Marketingu WGRO S.A. Dane kontaktowe do Działu znajdziesz tutaj.

Dział Marketingu przyjmuje również gotowe materiały reklamowe, które powinny być dostarczone najpóźniej 1 dzień przed planowaną dystrybucją, do godz. 10:00.

Jaki jest koszt oferty?

Dystrybucja materiałów reklamowych jest ofertą płatną, w wysokości 200 zł netto za jeden dzień dystrybucji.

Regulamin oferty, zawiera dokładną informację dotyczącą zarówno zasad dystrybucji materiałów reklamowych jak i ceny, wraz z przewidzianymi rabatami.

Czy mogę skorzystać z oferty, jeśli nie mam możliwości produkcji własnych materiałów reklamowych?

Istnieje możliwość zaprojektowania materiałów reklamowych przez Dział Marketingu WGRO S.A. Jest to oferta dodatkowo płatna. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Regulaminie oferty, poniżej.

Masz jeszcze jakieś pytania? Skontaktuj się z nami:

Sylwia Mączyńska – Kierownik Działu Marketingu

e-mail.: smaczynska@wgrosa.pl

tel.: (61) 8763 416

 

Joanna Basarab-Moch

e-mail.: jbasarab@wgrosa.pl

tel.: (61) 8763 494

 

Patrycja Grochulska

e-mail.: pgrochulska@wgrosa.pl

tel.: (61) 8763 498