KLAUZULA INFORMACYJNA WGRO S.A.

KLAUZULA INFORMACYJNA WGRO S.A.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest WGRO S.A.
 2. WGRO S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod: adresem email: iod@wgrosa.pl lub telefonem (61) 8763-343.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: związanych z funkcjonowaniem WGRO S.A., poprawy jakości usług rynku oraz w celach statystycznych.
 4. Podany na stronie pierwszej niniejszego wniosku numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail wykorzystywany będzie:
  • wyłącznie w sytuacjach związanych z funkcjonowaniem WGRO S.A.,
  • w celach marketingowych za wyraźną, odrębną Państwa zgodą.
 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, że mogą być one udostępnione podmiotom trzecim:
  • w celu realizacji obowiązków ciążących na WGRO S.A., a wynikających z odrębnych przepisów prawa,
  • o ile okaże się to niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 – zaangażowanym przez WGRO S.A. dostawcy usług IT oraz firmom świadczącym: usługi ochrony mienia, osób i monitoringu.
 6. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do 5 lat po odnotowaniu ostatniej aktywności karty.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Pa ństwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

(zgodnie z Dz. Urz. EU L z 2016 r. nr 119, s.l)