Informacja dodatkowa

Zarząd Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu, w  zw. z art. 4065 § 1,  jako organ zwołujący Walne Zgromadzenie informuje, że możliwość udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 6 października 2023 roku.

 

Ewentualne zapytania w sprawie prosimy kierować na adres mailowy: wgro@wgro.com.pl