Osoby zainteresowane zakupem pakiety wjazdów, zapraszamy do skorzystania z 1 z 2 form:

ABONAMENTU – umożliwiającego nieograniczoną ilość wjazdów dla danego okresu czasu:
1 miesiąc – 45,01 zł brutto
3 miesiące – 120,00 zł brutto
6 miesięcy – 220,02 zł brutto
12 miesięcy – 400,01 zł brutto

PORTMONETKIumożliwiającej zakup pakietu wjazdów do wykorzystania w dowolnym okresie:
5 wjazdów – 12,50 zł brutto
10 wjazdów – 25,01 zł brutto
15 wjazdów – 37,50 zł brutto
25 wjazdów – 62,50 zł brutto NOWOŚĆ
50 wjazdów – 125,00 zł brutto NOWOŚĆ
(i wielokrotność 15 wjazdów).

Zakupu możesz dokonać tradycyjnie, w kasie głównej WGRO S.A. (parter budynku administracji) lub przelewem na konto:

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu,
ul. Franowo 1, 61-302 Poznań,
PKO BP S.A. 94102040270000140200329797 w treści przelewu wpisując odpowiednio:
– “Abonament kupiecki, Nazwa firmy, adres, NIP, nr karty kupieckiej, okres abonamentowy”
– Portomonetka kupiecka, Nazwa firmy, adres, NIP, nr karty kupieckiej, ilość wjazdów”

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres mailowy: abonament@wgrosa.pl.

Jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jednorazowe otrzymanie faktury elektronicznej na adres mailowy, z którego zostało nadesłane potwierdzenie przelewu.

Twoja FV zostanie odesłana zwrotnie drogą mailową, a Twoja kupiecka karta wjazdowa zostanie doładowana po uzyskaniu potwierdzenia wpływu środków na konto WGRO S.A.