Rada Nadzorcza

Ogłoszenie o zwołaniu zebrań wyborczych do Rady Nadzorczej WGRO S.A. – kadencja 2021-2026

Wzory pełnomocnictw dotyczących wyborów do Rady Nadzorczej WGRO S.A.

Wzór pełnomocnictwa dla Akcjonariuszy serii I,J,L,M oraz Akcjonariuszy serii C,G będących handlowcami - os. fizyczna
Wzór pełnomocnictwa dla Akcjonariuszy serii H i K oraz Akcjonariuszy serii C będących producentami i handlowcami kwiatów żywych, sztucznych i dodatkó do kwiatów - os. fizyczna
Wzór pełnomocnictwa dla Akcjonariuszy serii C i G będących producentami warzyw i owoców - os. fizyczna
Wzór pełnomocnictwa dla Akcjonariuszy serii D - os. fizyczna
Wzór pełnomocnictwa dla Akcjonariuszy serii I,J,L,M oraz Akcjonariuszy serii C,G będących - os. prawna
Wzór pełnomocnictwa dla Akcjonariuszy serii H i K oraz Akcjonariuszy serii C będących producentami - os. prawna
Wzór pełnomocnictwa dla Akcjonariuszy serii C i G będących producentami warzyw i owoców - os. prawna
Wzór pełnomocnictwa dla Akcjonariuszy serii D - os. prawna