O firmie | Polityka jakości

 

MISJA FIRMY

    Istotą działania Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. z siedzibą w Poznaniu jest budowa zintegrowanego łańcucha dystrybucji produktów rolno-spożywczych dla stworzenia optymalnych warunków dla jego uczestników przy zapewnieniu obowiązujących wymogów bezpieczeństwa żywności.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Misja Spółki realizowana jest poprzez:

  • Administrowanie rynku hurtowego w sposób zapewniający optymalizację warunków działalności handlowej jego uczestników oraz obrót produktami rolno-spożywczymi w sposób spełniający wymagania bezpieczeństwa żywności.
  • Prowadzenie działalności handlowej opartej na optymalnych rozwiązaniach dystrybucyjno-logistycznych z uwzględnieniem zasad Systemu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności w obszarze działalności handlowej.
  • Ciągłe podnoszenie świadomości i umiejętności kadry w celu doskonalenia naszego przedsiębiorstwa w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, funkcjonującego w oparciu o wymagania norm ISO 9001:2000 i ISO 22000:2005, zastępującą normę DS 3027 E:2002.
  • Organizowanie rynków pierwotnych poprzez prowadzenie działalności integracyjno-szkoleniowej oraz inicjowanie i koordynowanie działalności produkcyjnej.
  • Prowadzenie działalności marketingowej celem rozpoznania potrzeb i wymagań rynku oraz podejmowania działań zmierzających do ich zaspokojenia.

 

Zarząd WGRO S.A.

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. © 2008