O firmie | Polityka jakości

 

 

MISJA FIRMY

    Istotą działania Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. z siedzibą w Poznaniu jest budowa zintegrowanego łańcucha dystrybucji produktów rolno-spożywczych i florystycznych dla stworzenia optymalnych warunków dla jego uczestników przy zapewnieniu obowiązujących wymogów bezpieczeństwa w branży żywnościowej i florystycznej.

 

POLITYKA JAKOŚCI

Misja Spółki realizowana jest poprzez:

  • Administrowanie rynku hurtowego w sposób zapewniający optymalizację warunków działalności handlowej jego uczestników oraz bezpieczny obrót produktami rolno-spożywczymi, kwiatów i art. florystycznych.
  • Ciągłe podnoszenie świadomości i umiejętności kadry w celu doskonalenia naszego przedsiębiorstwa w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, funkcjonującego w oparciu o wymagania norm ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005, zastępującą normę DS 3027 E:2002.
  • Prowadzenie działalności marketingowej celem rozpoznania potrzeb i wymagań interesariuszy rynku oraz podejmowania działań zmierzających do ich zaspokojenia.
  • Analizę czynników wewnętrznych istotnych dla celu i strategii działania organizacji i wdrażanie rozwiązań dostosowujących do zmieniających się oczekiwań i potrzeb wewnątrz organizacji.
  • Analizę czynników zewnętrznych istotnych dla celu i strategii działania organizacji i wdrażanie działań dostosowujących do zmieniających się warunków otoczenia

 

Zarząd WGRO S.A.
Poznań, dnia 31 stycznia 2019 roku

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. © 2008