Karty wjazdowe

 

Informacje dotyczące kart wjazdowych obowiązujących na WGRO S.A.

 

Na WGRO S.A. obowiązują następujące rodzaje kart:

„Karty wjazdowe" na WGRO S.A. wydaje Dział Informatyczny WGRO S.A.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00

 

Zasada wydawania "Służbowych Kart Wstępu" WGRO S.A.

 

 

       Wjazd na teren Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu dla właścicieli i użytkowników boksów handlowych oraz ich pracowników odbywa się na podstawie plastikowej „Służbowej Karty Wstępu" koloru czerwonego.

Właściciele i użytkownicy boksów handlowych działających na WGRO S.A. w przypadku zatrudnienia nowych pracowników do obsługi boksu powinni zgłosić ten fakt do Działu Informatycznego WGRO S.A. w celu wyrobienia karty upoważniającej do wjazdu na teren rynku. Nowego pracownika zgłosić należy osobiście lub pisemnie w Dziale Informatycznym, podając imię i nazwisko pracownika oraz nazwę stanowiska pracy. Pismo zgłoszeniowe musi mieć firmową pieczątkę i podpis właściciela lub użytkownika boksu na WGRO S.A.

 „Służbowa Karta Wstępu" wydawana jest bezpłatnie. (pierwsza karta jest wydawana bezpłatnie)

W przypadku zwolnienia pracownika, właściciel lub użytkownik boksu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Dział Informatyczny WGRO S.A., a także dostarczyć do biura zarządu odebraną kartę wjazdową zwolnionego pracownika.

W przypadku zagubienia lub kradzieży „Służbowej Karty Wstępu" należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dział Informatyczny w celu zablokowania
i unieważnienia karty.

Opłata za duplikat zagubionej lub ukradzionej karty wynosi 20,00 zł.
Wymiana karty zniszczonej na nową jest bezpłatna pod warunkiem oddania do Działu Informatycznego „starej" zniszczonej karty.

 

Zasady wydawania „Karty Klienta" na WGRO S.A.

 

 

   Wjazd na teren Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej S.A. w Poznaniu dla osób kupujących odbywa się na podstawie plastikowej karty wjazdowej. Karty przeznaczone dla osób kupujących na WGRO S.A. są koloru zielonego.Aby otrzymać "Kartę Klienta" należy zgłosić się do Działu Informatycznego WGRO S.A. z oryginałami następujących dokumentów:

1. Aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
2. Dokumentem nadania numeru NIP,
3. Dokumentem nadania numeru Regon.

Po wypełnieniu na miejscu "arkusza danych" Kupujący otrzymuje "Kartę Klienta".
Karta Klienta wydawana jest bezpłatnie.

W przypadku zagubienia lub kradzieży „Karty Klienta" należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dział Informatyczny w celu zablokowania i unieważnienia karty.

Opłata za duplikat zagubionej lub ukradzionej karty wynosi 20,00 zł.

Wymiana karty zniszczonej na nową jest bezpłatna pod warunkiem oddania do Działu Informatycznego „starej" zniszczonej karty.
Kupujący po zdeponowaniu "Karty Klienta" może bezpłatnie wypożyczyć wózek towarowy w wypożyczalniach znajdujących się na terenie WGRO S.A.

 

Zasady wydawania „Karty biorącego wózek towarowy w użyczenie" 

 

     „Karta biorącego wózek towarowy w użyczenie" przeznaczona jest dla osób sprzedających kwiaty żywe w hali K-2.
Aby otrzymać "Kartę biorącego wózek towarowy w użyczenie" należy zgłosić się do Działu Informatycznego WGRO S.A. z oryginałami następujących dokumentów:

1. Aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, KRS-em lub nakazem płatniczym w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolno-ogrodnicze,
2. Dokumentem nadania numeru NIP,
3. Dokumentem nadania numeru Regon.

Po wypełnieniu na miejscu "arkusza danych" i potwierdzeniu przez kierownika hali K-2 posiadania przez operatora wykupionego stanowiska handlowego w hali k-2, operator otrzymuje "Kartę biorącego wózek towarowy w użyczenie".

Opłata za wydawane "Karty biorącego wózek towarowy w użyczenie" wynosi 20,00zł.
W przypadku zagubienia lub kradzieży "Karty biorącego wózek towarowy w użyczenie" należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dział Informatyczny w celu zablokowania i unieważnienia karty.
Opłata za duplikat zagubionej lub ukradzionej karty wynosi 20,00 zł.
Wymiana karty zniszczonej na nową jest bezpłatna pod warunkiem oddania do Działu Informatycznego „starej" zniszczonej karty.

 

 

Zasady wydawania „Karty dla przedstawiciela handlowego"

 

       „Karta dla przedstawiciela handlowego" przeznaczona jest dla osób przyjeżdżających na WGRO SA w celu nawiązania kontaktów handlowych.
Aby otrzymać "Kartę dla przedstawiciela handlowego" należy zgłosić się do Działu Informatycznego WGRO S.A. z dokumentem potwierdzającym pełnienie obowiązków przedstawiciela handlowego (umowa o pracę lub pismo z zakładu pracy).

Po wypełnieniu na miejscu "arkusza danych" i potwierdzeniu przez operatorów boksów handlowych na WGRO SA faktu współpracy z firma reprezentowaną przez przedstawicielka handlowego, przedstawiciel handlowy otrzymuje "Kartę dla przedstawiciela handlowego".

Opłata za wydawane "Karty dla przedstawiciela handlowego" wynosi 20,00zł.

Uwaga: Ważność "Karty dla przedstawiciela handlowego" należy przedłużać co 3 miesiące bezpłatnie w Dziale Informatycznym.
W przypadku zagubienia lub kradzieży "Karty dla przedstawiciela handlowego" należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dział Informatyczny w celu zablokowania i unieważnienia karty.

Opłata za duplikat zagubionej lub ukradzionej karty wynosi 20,00 zł.
Wymiana karty zniszczonej na nową jest bezpłatna pod warunkiem oddania do Działu Informatycznego „starej" zniszczonej karty.

 

  W przypadku pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z Działem Informatycznym WGRO S.A. pod nr telefonu (061) 8763-455 lub e-mail: lmarcinkowski@wgrosa.pl.

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. © 2008