Informacja dla Klientów | Zapytania ofertowe

                                                   

Szanowni Państwo

   Na poniższej stronie prezentujemy zapytania ofertowe dotyczące zadań realizowanych przez WGRO S.A. przy każdym z zapytań wskazana jest osoba, u której można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zadań, których realizacja stanowi przedmiot zapytania ofertowego. 

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu na wybów Oferenta, który będzie realizował usługi w projekcie szkoleniowo-doradczym, o dofinansowanie którego Organizator Postępowania ubiegał się w konkursie pt. "Herosi Organizacji" w ramach Poddziałania 2.1.1 "Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw" PO KL.

Zapytanie ofertowe - POBIERZ

 

Życzymy udanej współpracy

Zarząd WGRO S.A.

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. © 2008